Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2018

8. 3. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP zverejnilo dňa 2.3.2018 aktualizáciu indikatívneho harmogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2018 vo verzii 3.0.

Aktualizovaný harmonogram je k dispozícii na webovej stránke RO pre IROP.

 
 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!