Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2018 verzia 6.0

9. 8. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako RO pre IROP zverejnilo dňa 9.8.2018 na svojom webovom sídle aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2018 vo verzii 6.0.

Aktualizovaný harmonogram je dostupný na webovej stránke MPRV SR.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!