Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP v oblasti cyklistickej dopravy

8. 3. 2018

Dňa 22.9.2017 vydal Riadiaci orgán pre IROP aktualizáciu č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15. Uvedená výzva v znení predmetnej aktualizácie je zverejnené na stránkach Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
 
 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!