Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO2-SC211-2018-34 – Jasle

19. 2. 2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 19.2.2019 bola aktualizovaná výzva na predkladanie ŽONFP na na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34.

Výzva v znení aktualizácie č. 2 je zverejnená na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!