Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Trenčín – upravený návrh §25

Upravený  návrh Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Trenčín je výsledkom procesu prerokovania podľa zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov, so zapracovaním stanovísk a pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy, samosprávneho kraja, dotknutých organizácií a opätovných prerokovaní s verejnosťou.

 

Textová časť

 

Grafická časť

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!