Ako rozumieť výsledkom hladiny protilátok?

Do 10 dní od vrátenia testovacieho setu dostanete svoj výsledok hladiny protilátok na COVID-19 emailom a SMS správou.

Prítomnosť protilátok v organizme svedčí o tom, že ste boli v kontakte s vírusom. Avšak to, ako ste aktuálne chránený/á, závisí od ich hladiny. Čím je hladina vyššia, tým je ochrana pravdepodobnejšia a trvácnejšia.

Čo znamená číselný výsledok?

graficke znazornenie vysledku

Ak aktuálne nemáte dostatočnú hladinu protilátok, jediný spôsob ako protilátky získať bez prekonania choroby, je vakcinácia. V prípade vyššej hladiny ju vakcinácia pomôže udržať, aby ste boli chránený/á dlhší čas.

Prekonali ste COVID-19?

Aj po prekonaní COVID-19 hladina protilátok postupne klesá. Avšak klesá pomalšie, ak sa po prekonaní ochorenia zaočkujete.

Ako môžete zvýšiť svoje protilátky?

Protilátky proti COVID-19 môžete zvýšiť vakcináciou. Registrovať sa vakcináciu môžete na vakcinacia.nczisk.sk

Miesta, kde je vakcinácia možná aj bez registrácie nájdete na www.trencin.sk/ockovaniebezregistracie

Máte otázky?

Výšku hladiny protilátok môžete konzultovať s odborníkmi Fakultnej nemocnice Trenčín a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trenčín telefonicky v pracovných dňoch od 28. februára do 8. marca 2022.

0903 310 446, 0910 391 450             – od 8.00 hod do 16.00 hod, RÚVZ TN

0940 984 155                                     – do 7.00 hod do 15.00 hod, FNTN

Výsledok testu na protilátky neslúži ako COVID-19-PASS, potvrdenie o prekonaní ochorenia a pod. Je pre Vašu osobnú potrebu a informované rozhodnutie ako ochrániť svoje zdravie.

Viac o testoch a protilátkach

Prítomnosť špecifických protilátok v organizme svedčí buď o kontakte osoby s vírusom alebo o skutočnosti, že osoba bola voči danému vírusu očkovaná.

Použitá ELISA analýza slúži na detekciu protilátok triedy IgG voči úseku S-proteínu (RBD doméne) SARS-CoV-2, ktoré zahŕňajú prevažnú väčšinu z protilátok schopných neutralizovať tento vírus. Tento typ protilátok vzniká po kontakte s vírusom aj po očkovaní schválenými vakcínami.

V prípade testu použitého v tomto vyšetrení sa výsledok vyjadruje vo forme podielu nameranej hodnoty protilátok voči hodnote kalibračného štandardu (jednotka S/C = vzorka/štandard). Podiel sa následne vyhodnocuje vo vzťahu k referenčným hodnotám testu ako negatívny, hraničný, pozitívny.

Imunitu voči vírusu SARS-CoV-2 zabezpečujú okrem protilátok aj tzv. T-bunky, ktorých testovanie je ale technicky a finančne oveľa náročnejšie a rutinne sa zatiaľ nerobí. Dá sa predpokladať, že pri reakcii imunitného systému, pri ktorej vzniknú protilátky, vznikajú aj špecifické T-bunky. Prítomnosť protilátok teda u osôb bez vážnych ochorení imunitného systému nepriamo vypovedá aj o prítomnosti aktivovaných T-buniek.

Pri použití rôznych testov na detekciu protilátok v rôznych laboratóriách sa číselné vyjadrenie hladiny protilátok výrazne líši a nedá sa priamo porovnávať. Zároveň je možné, že v iných laboratóriách boli testované protilátky voči inej časti vírusu SARS-CoV-2 (nukleokapsidový proteín, iný úsek S-proteínu…) alebo protilátky iných tried (IgA, IgM…). Tákéto výsledky tiež niesú vzájomne porovnateľné.