Prejsť na hlavný obsah

Verzia pre tlač

Otázky a odpovede

Zodpovedané otázky


Téma: Mobilita

Dobrý deň, neplánuje sa v súvislosti zo zmenou vodorovného značenia na Električnej ul./Kniežaťa Pribinu (križovatka s Rozmarínovou aj výjazd na Hasičškú/ st.most) prestavenie semaforov a doplnenie návestidla o zmene dopravy v smere od Teska? Presmerovaním pruhov na Električnej ako aj skrátením odbočovacieho pruhu na Hasičškú sa evidentne zmenili podmienky a úprava je nanajvýš žiadúca. Prečo sa napríklad nepúštajú semafory na výjazde z Kniežaťa Pribinu súčasne, ale najskôr jeden a až potom po dosť dlhej dobe druhý? Kvôli skráteniu pruhu a nesynchronizovanému zapínaniu semaforov sa vodiči idúci na rôzne smery navzájom blokujú a priepustnosť križovatky evidentne klesla. Ešte jedna otázka v tejto súvislosti - ako sa bude riešiť výjazd z parkovislka na ul. Palackého, Vyššie uvedenou zmenou dopravy sa zmenili podmienky aj tu a v dobe špičky je obrovský problém opustiť parkovisko, čím sa kompletne zablokuje celá ulica od Elizabeth.
Ďakujem.

Odpoved:

Hana Múdra, vedúca útvaru mobility, 20.9.2023

Boli upravené portálové dopravné značky, ktoré spolu s dočasným dopravným značením dostatočne upozorňujú na zmenu organizácie dopravy. Prestavenie semaforov vzhľadom k vykonaným zmenám nepovažujeme za nutné. V určitej chvíli treba nechať prejsť aj chodcov cez Električnú ulicu, preto nie je v smere od Ulice Kniežaťa Pribinu pustené ľavé odbočenie ku gymnáziu spolu s priamym smerom na Električnú ulicu. Priepustnosť križovatky sledujeme. Výjazd z parkoviska na Palackého ulici nemá so zmenou dopravy pod starým cestným mostom súvis.

Téma: Mobilita

Bolo by možné otočiť kontajner na šatstvo charita na ul Hollého 4 tak aby neblokoval parkovacie miesto, bolo by dobré keby bol otočený tak aby mal prístup PD chodníka, ďakujeme,

Odpoved:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia, 20.9.2023

Kontajner na textil bol otočený tak, aby bol k nemu prístup z chodníka (v prílohe foto).

Téma: Mobilita

Doby deň. Chcela by som sa spýtať prečo nie sú spomaľovače pri škole Východná z hornej časti smerom ku škole ako je ulica Mateja Bela? Prechod pre chodcov tam nie je a tá cesta je v tom oblúku nebezpečná, keďže tam letia ako blázni. Deti chodia cez tú cestu do školy a chodia tade aj deti ktoré majú zrakový hendikep a to sa majú spoliehať len na sluch? Tie nové autá ani nie je počuť keď idú. Sa čaká pokým tam niekto nejaké dieťa zrazí?

Odpoved:

Hana Múdra, vedúca útvaru mobility, 20.9.2023

Celá Ulica M. Bela je v zóne s obmedzenou rýchlosťou na 30 km/h. Pri odbočke na Východnú ulicu sa podarilo v rámci obnovy povrchu na Ul. M. Bela zriadiť miesto pre prechádzanie, v rámci bezpečnosti ho odporúčame využiť. V mieste nad vchodom do školy sa takéto miesto, žiaľ, pre chýbajúci chodník zrealizovať nepodarilo. Máme snahu zaradiť do rozpočtu mesta vyhotovenie projektovej dokumentácie, ktorá je potrebná k zriadeniu priechodu pre chodcov. Momentálne preveríme situáciu na ulici a budeme hľadať možnosti upokojenia dopravy.


Téma: Mobilita

Dňa 15.5.2023 útvar mobility reagoval na dotaz paní Kristíny C., kde sa paní pýta na vybudovanie chodníka a prechodu smerom ku zadnému vchodu do nemocnice - „Mesto už projekčne pripravuje prepojenie ulíc Jilemnického a Jesenského...“ Mesto v tomto úseku deklaruje zokruhovanie Jilemnického ulice, 100 – násobné zvýšenie intenzity dopravy, t.j. zo súčasných niekoľko desiatok na niekoľko tisíc áut denne, tým aj zvýšenie hlučnosti a aj keď to mesto popiera, aj zníženie bezpečnosti chodcov, zvýšenie prašnosti a zhoršenie kvality ovzdušia. Mesto sa vyjadrilo, že v danom úseku neplánuje cyklotrasy a ani iné opatrenia na zvýšenie bezpečnosti. Podľa vyjadrenia mesta, sa majú všetci čo prichádzajú rannými autobusmi na uvedenú zastávku zmestiť na jednostranný úzky chodník. Čo sa týka detského domova v tomto úseku, odpoveď mesta Trenčín je „Tiché, kvalitné a relaxačné prostredie pre obyvateľov detského domova má zabezpečiť zriaďovateľ zariadenia a nie mesto“. Žiadam mesto Trenčín, aby zverejnilo plány, ktorými sa snaží nadviazať na staré plány z dôb socializmu – grafické znázornenie zokruhovania, smer jednosmernej prevádzky, vodorovné aj zvislé značenie, vyznačenie parkovacích miest, dobudovanie chodníkov a prechodov pre chodcov, vrátane tých ku zadnému vchodu do nemocnice. Mesto by sa malo v prvom rade snažiť odkloniť dopravu z centra mesta vybudovaním obchvatov a nie umožňovať vodičom skracovať si cestu na diaľničný privádzač cez sídlisko Noviny. Aj obyvatelia daných lokalít, chodci a cyklisti sú platiteľmi daní, nie len šoféri áut.

Odpoved:

Hana Múdra, vedúca útvaru mobility, 20.9.2023

Prepojenie ulíc Jilemnického a Jesenského zatiaľ nie je vo fáze projektovania, takže nemáme čo zverejniť. Čo sa týka smerového vedenia z diaľničného privádzača a naopak, dopravné značenie nepodporuje skracovanie cesty cez Noviny.

Téma: Mobilita

Dobrý deň,
pri Old Herolde, prechod pre chodcov slúži občanom predovšetkým pred a po nákupe v miestnom Lídli. Cyklisti zo Zamaroviec, Orechového, Istebníka ..., mamičky s kočiarmi tu križujú tesne po /pred kruhovým objazdom Bratislavskú cestu.
Žiaĺ vysoké obrubníky na prechode sú bez nájazdu. Dochodci tu zdvíhajú bicykle aj s nákupmi, mamičky kočiare a aj staršie deti s detskými bicyklami. Vodiči sú v strese pri výjazde z "kruháča", keď čakajú kým chodci zdvíhajúci bicykle opustia vozovku. Situácia sa zhoršuje narastajúcimi dopravnými zápchami, ktoré chodci zbierajúci nákup po vozovke ešte zhoršujú.
Otázka: Je tu možnosť vybudovania obrubníkových nájazdov?
Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoved:

Roman Jaroš, riaditeľ Mestského hospodárstva a správy lesov:, 20.9.2023

Toto vyriešime v čo najskoršom termíne, ale až v r. 2024, nakoľko v tomto roku sú finančné prostriedky na stavebnú údržbu minuté.

Téma: Mobilita

Dobrý deň, pravidelne chodím na prechádzky s kočíkom na Mierové námestie, pričom vchádzam cez podchod okolo reštaurácie Fatima. Neviem, ako je to už dlho, ale na viacerých miestach sú chýbajúce kocky, čo vytvára jamy. Najskôr išlo o 2-3 miesta s chýbajúcimi pár kockami. Keď som tadiaľ išiel včera, išlo o viac miest, pričom chýbajúcich kociek v jame (minimálne pri stánkoch na pravej strane) bolo viac. Čo je zarážajúce, ešte boli akoby upratané nabok na kope. Moja otázka znie, či takto má vyzerať vstup na námestie a či je to z pohľadu bezpečnosti kompetentným jedno? Takmer mi dieťa vyletelo z kočíka po prechode takou jamou a nie je vylúčené, že tam niekto spadne alebo si vyvrtne členok (ak sa tak už nestalo). Žalostný stav chodníkov a vôbec priestranstiev v majetku mesta dôverne poznám ako dennodenný kočíkujúci chodec na dlhých prechádzkach, ale takýto jav v centre mesta je podľa mňa už ďaleko za čiarou. Kedy dôjde k náprave? Ďakujem

Odpoved:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ, 19.9.2023

Tento priestor - teda pasáž Zlatá Fatima - nie je majetkom mesta a starať sa o ňu majú jej vlastníci. Opätovne ich upozorníme na opakujúci sa problém a vyzveme na nápravu.

Téma: Ostatné

Dobrý deň píšem v mene manžel ide do starobného dôchodku potrebuje viacero potvrdení a jedna s nej i ukončenie o škole chodil do Agronovoz podniku a učil sa na podzemných stavbách. Kde sa máme obrat získať to tlačivo ????? Štúdium neukončil riadne po dvoch rokoch prerušil.

Odpoved:

Daniela Šedivá, vedúca Klientskeho centra a matriky, 19.9.2023

Vieme Vám len poradiť, aby ste oslovili školu, prípadne zriaďovateľa školy alebo príslušný štátny archív s regionálnou územnou pôsobnosťou.

Téma: Mobilita

Dobrý deň,
na prechode pre chodcov pri Obchodnej akadémii sa vytvárajú ráno medzi 7:30 a 8:00 hod neskutočné kolóny smerom od Sihote do mesta - kolóny sú od Obchodnej akadémie až k vojenskému objektu tzv.okruhu. Chodci- študenti chodia po jednom a z toho dôvodu musia autá čakať a a vznikajú zápchy. V minulosti tu vždy stáli mestský policajti, ktorí vždy ráno usmernili chodcov, keď boli dvaja, traja vtedy zastavili premávku. Nebude to tak aj tento škols. rok? Ďakujeme Sihotári

Odpoved:

Zdeno Marousek, mestská polícia, 19.9.2023

Mestská polícia Trenčín zabezpečuje prioritne bezpečnosť detí na priechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl v meste Trenčín. Toto vykonávajú takmer všetci službukonajúci policajti. Žiaľ, aj keby sme chceli, nedokážeme mestskými policajtmi pokryť všetky miesta pri stredných školách, prípadne miestach, kde v ranných hodinách vznikajú zápchy. Samozrejme, nevylučujeme, tak ako v minulosti sa aj stalo, že pri dostatočnom počte policajtov budú vykonávať činnosť aj na mieste, ktoré požadujete. Ďakujeme za pochopenie.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!