Výstavba optickej siete Dolný Šianec

3. 4. 2020

Rozkopávka bude realizovaná za účelom dobudovania optickej siete v časti Dolný Šianec, bude prebiehať v troch etapách. 1. etapa (červená) bude prebiehať v mesiaci marec, apríl, 2. etapa (zelená) bude prebiehať v mesiaci apríl, máj a 3. etapa (modrá) bude prebiehať v mesiaci jún. V rámci rozkopávky bude zásah do vozovky minimálny (výkopové jamy), nakoľko počas rekonštrukcie vodovodu boli do miestnych komunikácií uložené chráničky.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!