Výstavba kanalizačnej siete na Opatovskej ul.

14. 9. 2018

Rozkopávka bude realizovaná od prečerpávacej stanice pri vjazde ku garážam a telese miestnej komunikácie ul. Opatovská ku chatkám na konci ulice. Rozkopávka bude realizovaná v rozsahu jedného jazdného pruhu v čase od 17. 9. 2018 – 31. 10. 2018. Počas realizácie bude na čas obmedzený vjazd ku garážam pri Kubranskom potoku. Realizátor stavby Zempres, s.r.o. upozornil vlastníkov garáží.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!