Rozkopávka ul. Na záhrade, Na kamenci, Jána Prhačku

17. 10. 2019

Rozkopávka za účelom výstavby telekomunikačnej siete. Rozkopávka bude realizovaná v termíne 8. 10. 2019 – 31. 10. 2019 a bude prebiehať v chodníku, cestnej zeleni a podtláčaním popod miestnu komunikáciu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!