Rozkopávka – optická sieť

18. 6. 2019

Rozkopávku realizuje spoločnosť Slovak Telekom za účelom vybudovania optickej siete na ul. 17. novembra, Gen. Goliana, Gen. Viesta, Hodžova, Hurbanova, Jirásková, Komenského, kpt. Nálepku, Martina Rázusa, Nábrežná, Smetanova, Švermova, Vodárenská v termíne od 17. 6. 2019 do 15. 11. 2019. Rozkopávka bude trasovaná prevažne v zeleni a v chodníku.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!