Prerušenie distribúcie elektriny dňa 15. 7. 2019 – Kubra, Kubrica

28. 6. 2019

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 15. 7. 2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.:

  • DUBOVÁ č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • KUBRANSKÁ č. 148 , 152, 154, 154/ZA, 170, 174, 176/VE, 178, 178/ZA, 182, 184, 186, 188, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 201/BL, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 213, 214, 214/ZA, 216, 218, 219/VE, 222, 223, 224, 226, 228, 228A, 229, 230, 230/ZA, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 259/A, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 265/A, 266, 267, 268, 268/PR, 269, 269/VE, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 276/VE, 277, 279, 281, 283, 284, 290, 292/-
  • KUBRICKÁ č. 2 , 2/A, 2/BL, 2/OP, 3, 4, 4/BL, 4/PR, 4/VE, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27/VE, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 58/VE, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 68/A, 68/VE, 69, 70, 71, 71/VE, 73, 74, 75, 78, 80, 80/TS, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 93, 96, 98, 100, 100/A, 100/VE, 102, 104/A, 104/B, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 120/ZA, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 148/ZA, 152, 706/TS
  • LOKA CHATY KUBRICA č. 1/OP , 1/PR, 1/VE, 1/VZ, 1/ZA, 3/VZ, 3/ZA, 20, 37, 38/VE, 79/TS, 121, 122, 123, 123/BL, 136, 146, 664, 1011, 1011/VE, 1016, 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9014/OP, 9014/VE, 9015, 9016, 9017, 9019, 9020, 9021, 9021/BL, 9022, 9024, 9025, 9026, 9028, 9028/VE, 9029, 9031, 9032, 9033, 9034, 9034/BL, 9034/OP, 9034/TS, 9034/VE, 9034/VZ, 9034/ZA, 9035, 9037, 9038, 9040, 9041, 9043, 9045, 9080
  • POD HOROU č. 1 , 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
  • POD HÁJIKOM č. 1/ZA , 2, 2/BL/BL, 3, 5, 5/BL, 7, 7/VE, 1419
  • VOLAVÉ č. 1 , 2, 3, 4, 6
  • ZÁHRADY č. 2 , 2/A, 3, 4, 5, 6, 7, 7/TS, 8, 10, 12, 14

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!