Plánovanie prerušenie distribúcie elektriny dňa 20. 6. 2018 Na Zongorke, Soblahovská ul.

6. 6. 2018

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 20.06.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 07:30 hod. do 11:00 hod.:

  • NA ZONGORKE č. 4, 8, 8/VE, 12, 14,
  • SOBLAHOVSKÁ č. 8, 10 , 12, 14, 16, 18, 20, 20/VE, 22, 22/TS, 65, 65/ZA, 2050/PR, 2050/ZA,

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

(PDF, 167 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!