Zrušenie plánovaného prerušenia distribúcie elektriny dňa 8. 7. 2020 – časť Dolné mesto

1. 7. 2020

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy Vám oznamujeme, že odstávka distribúcie elektriny, ktorá bola naplánovaná na deň 08.07.2020 v čase od 08:00 do 15:00 hod., na odberných miestach:

 

  • ELEKTRIČNÁ č. 23A, 25, 35, 37, 37/VE
  • JILEMNICKÉHO č. 3
  • K DOLNEJ STANICI č. 5 , 7, 8, 9, 11, 11/VE, 12, 13, 14, 15, 16, 17
  • KMEŤOVA č. 1 , 2, 3, 4, 6, 8, 10
  • KUZMÁNYHO č. 3 , 5, 7, 9, 11, 14, 14/A, 16, 18
  • MOYZESOVA č. 1 , 2, 2/VE, 3, 4, 5, 6, 8
  • PIARISTICKÁ č. 10 , 12, 18, 18/VE/VE, 20, 21A, 22, 24, 26, 28, 28/ZA, 30, 30/ZA, 32, 34, 36, 38, 40, 46

NEBUDE REALIZOVANÁ.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!