Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 8. 10. 2020 ul. Hodžova a časť Sihoť III

16. 9. 2020

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 8. 10. 2020 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 8.00 hod. do 11.00 hod.:

  • BRIGÁDNICKÁ č. 20, 22, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 61, 64/-
  • HODŽOVA č. 71 , 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 94/BL, 94/OP, 94/VE
  • OPATOVSKÁ č. 6 , 8, 14, 16, 389
  • POVAŽSKÁ č. 74 , 75, 76, 77, 78, 79, 1696
  • ŠTEFÁNIKA, GEN.M.R. č. 83

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!