Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 7. 11. 2019 časť Kubra

17. 10. 2019

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 7. 11. 2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 7.30 hod. do 15.00 hod.:

  • KUBRANSKÁ č. 25, 25/A, 25/VE, 27, 29, 29/VE, 31, 31/A, 33, 33/ZA, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 52/ZA, 53, 54, 54/BL, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 80, 81, 84, 84/A, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 91/ZA, 99, 101
  • POD LIPAMI č. 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11
  • PRED POĽOM č. 10 , 10/BL, 19/VE, 20, 21, 22, 23, 24

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!