Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 7. 10. 2020 časť Sihoť I.

16. 9. 2020

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 7. 10. 2020 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 8.00 hod. do 11.00 hod.:

 • GOLIANA, GEN. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 7601
 • HODŽOVA č. 2 , 4, 6, 8, 10
 • HURBANOVA č. 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40
 • KOMENSKÉHO č. 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
 • NAM SNP č. 2/PR
 • NÁBREŽNÁ č. 1 , 2, 3, 3/OP, 3/ZA, 4, 4/OP, 5, 6, 7, 7/PR, 7/ZA, 8, 9, 9/BL, 9/OP, 9/ZA, 10, 13/OP, 16/OP, 6332
 • RÁZUSA MARTINA č. 2 , 3, 5
 • SMETANOVA č. 3 , 5, 7, 8, 9, 10, 11
 • ŠTUDENTSKÁ č. 4 , 6, 8, 10, 10/ZA, 12
 • ŠVERMOVA č. 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/VZ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

 • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
 • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!