Zrušenie plánovaného prerušenia distribúcie elektriny dňa 6. 4. 2020 – časť Dolné mesto

27. 3. 2020

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy Vám oznamujeme, že odstávka distribúcie elektriny, ktorá bola naplánovaná na deň 6. 4. 2020 v čase od 12.00 do 14.00 hod., na odberných miestach:

  • CHURU ALOJZA MUDR. č. 1, 2, 4, 8, 10
  • KRMANA DANIELA č. 4 , 6
  • LIPSKÉHO JÁNA č. 1 , 3
  • MAGINA, J.B. č. 9 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
  • NAD TEHELŇOU č. 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/PR, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 22, 22/A, 41, 41/A, 43, 45
  • POD BREZINOU č. 20 , 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61/A, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71A, 71B, 71C

NEBUDE REALIZOVANÁ

z dôvodu prijatých mimoriadnych opatrení v snahe zabrániť šíreniu nákazy.

 

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!