Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 30. 6. 2021 – Záblatie

11. 6. 2021

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 30. 6. 2021 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 7.00 hod. do 17.00 hod.:

  • DOLNÉ PAŽITE č. 2, 2/VE, 3, 4, 4/VE, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 15/OP, 15/VE, 15/ZA, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/OP, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33/PR2, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 366/1
  • POĽNOHOSPODÁRSKA č. 1 , 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 10/VE, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/OP
  • RYBÁRE č. 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/A, 20/BL, 20/PR, 21, 22, 23, 23/PR, 23B, 24, 25, 28, 28/VE, 29
  • ZÁBLATSKÁ č. 3 , 3/PR, 4, 6, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 73/VE, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90/VE, 91, 92, 93, 94, 94/VE, 95, 96, 97, 98, 98/VE, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105/VE, 107, 108/VE, 109, 109/VE, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 116/VE, 117, 119, 120, 120/VE, 121, 122, 124, 124/VE, 155

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!