Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 29.03.2019 Dolné mesto

20. 3. 2019

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, dňa 29.03.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 13:00 hod. do 16:00 hod.:

  • DOLNÝ ŠIANEC č. 2, 4, 8
  • JESENSKÉHO č. 34/VE , 44, 46, 50, 52
  • JILEMNICKÉHO č. 4 , 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38
  • KUZMÁNYHO č. 15 , 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

(PDF, 208 KB)

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!