Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 27. 6. 2019, Sihoť I.

7. 6. 2019

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa dňa 27. 6. 2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 7.30 hod. do 9.00 hod.:

 • 17. NOVEMBRA č. 1, 2, 4, 6, 8, 10
 • HODŽOVA č. 1 , 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/TS, 18, 19, 20, 20/ZA, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/ZA, 28, 29, 30, 31, 31/ZA, 32, 33, 34, 35, 40, 42, 44
 • JIRÁSKOVA č. 1
 • NAM HOLUBYHO č. 1 , 3, 6, 7, 9, 11
 • NÁLEPKU, KPT. č. 3/VE , 6507
 • RÁZUSA MARTINA č. 4 , 6, 10
 • SMETANOVA č. 1 , 2, 4
 • VIESTA, GEN. č. 1 , 2, 4, 6, 8
 • VODÁRENSKÁ č. 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

 • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
 • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!