Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 26. 8. 2020 časť Nové Zlatovce

10. 8. 2020

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 26. 8. 2020 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 11.30 hod. do 15.00 hod.:

  • BRNIANSKA č. 1
  • JAVOROVÁ č. 19 , 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40
  • KOŽUŠNÍCKA č. 3 , 3/VE, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 32/OP
  • OBCHODNÁ č. 5 , 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
  • ORGOVÁNOVÁ č. 1 , 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14/BL, 14/OP
  • ZLATOVSKÁ č. 27 , 27/PR, 28, 32, 2205

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!