Zrušenie plánovanej odstávky elektriny dňa 26. 3. 2020 – Trenčín časť Dlhé Hony

23. 3. 2020

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy Vám oznamujeme, že odstávka distribúcie elektriny, ktorá bola naplánovaná na deň 26. 3. 2020 v čase od 9.00 do 14.00 hod., na odberných miestach:

  • BECKOVSKÁ č. 6/VE
  • BEZRUČA PETRA č. 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 62/OP
  • DRUŽSTEVNÁ č. 32 , 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49/VE, 50, 51, 52, 54, 55, 55/VE, 56, 57, 58, 60, 64
  • INOVECKÁ č. 11 , 13, 64, 64/VE
  • JAROŠA, KPT. č. 41 , 45, 45/VE, 48
  • KALINČIAKOVA č. 2 , 4, 6, 8, 10
  • NAM SLNEČNÉ č. 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35
  • OVOCNÁ č. 16/VE

NEBUDE REALIZOVANÁ

z dôvodu prijatých mimoriadnych opatrení v snahe zabrániť šíreniu nákazy.

 

 

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!