Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 26.10.2018 ul. Hanzlíkovská a Malozáblatská

22. 10. 2018

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 26.10.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 08:00 hod. do 12:00 hod.:

  • HANZLIKOVSKÁ č. 70, 72, 725/1, 74, 75, 76, 77, 78, 78/PR, 79, 81, 83, 84, 85, 88/BL, 88/OP, 88/VE, 88/VP, 88/ZA, 90, 90/VE, 91, 91/91, 91/OP, 92, 94, 95, 98, 100, 102, 110, 112, 114, 114/VE,
  • MALOZÁBLATSKÁ č. 1 , 1/VE, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20/PRI, 20/VE, 21, 21/VE, 23,

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

(PDF, 167 KB)

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!