Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 25. 8. 2020 časť Istebník

10. 8. 2020

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 25. 8. 2020 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 11.30 hod. do 15.00 hod.:

 • ISTEBNÍCKA č. 1
 • JAHODOVÁ č. 1/BL , 3, 4, 5, 8, 8/VE, 9, 11, 12, 12/VE, 13, 15, 17, 18, 18/VE, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 28/OP, 30, 30/VE, 30/ZA, 32, 36, 36/PR, 36/VL, 36/ZA
 • JÁNOŠÍKOVA č. 17
 • KASÁRENSKÁ č. 1/PR , 2, 4, 5/A, 5/MU, 5/VZ, 9/PR/PR, 9/ZA, 11/VE, 12, 14/-, 16, 18, 20, 425
 • MAJERSKÁ č. 6 , 11, 11/VE, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
 • MEDŇANSKÉHO č. 1
 • PODJAVORINSKEJ č. 1 , 3
 • RUŽOVÁ č. 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27
 • VLÁRSKA č. 3/OP
 • ZÁHRADNÁ č. 5

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

 • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
 • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!