Zrušenie plánovanej odstávky distribúcie elektriny dňa 25. 3. 2020 – Sihoť III.

23. 3. 2020

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy Vám oznamujeme, že odstávka distribúcie elektriny, ktorá bola naplánovaná na deň 25. 3. 2020 v čase od 8.30 do 13.30 hod., na odberných miestach:

  • BRIGÁDNICKÁ č. 1, 2, 2/VE, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 21/ZA, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
  • OPATOVSKÁ č. 5 , 9, 11, 13, 13/OP, 18/A, 18/B
  • POD SKALKOU č. 3 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20
  • POVAŽSKÁ č. 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 33/PR, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
  • PRI TEPLIČKE č. 1/VE , 2, 4, 6
  • TICHÁ č. 2 , 3, 3/PR, 3/VE, 4, 5/A, 6, 7/ZA, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27
  • ŽILINSKÁ č. 11

NEBUDE REALIZOVANÁ

z dôvodu prijatých mimoriadnych opatrení v snahe zabrániť šíreniu nákazy.

 

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!