Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 25. 10. 2019 ul. Cintorínska a Partizánska

7. 10. 2019

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 25. 10. 2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 8.00 hod. do 10.30 hod.:

  • CINTORÍNSKA č. 1
  • PARTIZÁNSKA č. 12 , 14, 16, 20, 20/PR, 22, 22/VE/VE, 24, 26, 26/PR, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52/BL, 52/PR, 52/VE, 52/ZA, 54, 56, 56/A, 56/BL, 56/VE, 57A, 58, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72/ZA, 73, 74, 75, 75/A, 75/C, 75/TS, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 119/A, 120, 121, 121/ZA, 123, 6093

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!