Zrušenie plánovanej odstávky distribúcie elektriny dňa 24. 3. 2020 – Nozdrkovce

23. 3. 2020

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy Vám oznamujeme, že odstávka distribúcie elektriny, ktorá bola naplánovaná na deň 24. 3. 2020 v čase od 12.00 do 14.00 hod., na odberných miestach:

  • NOZDRKOVCE č. 1, 2, 3, 4, 4/ZA, 5, 6, 6/VE, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/VE, 15, 16, 17, 18, 18/VE, 18A, 19, 20, 21, 22, 23, 23/BL, 24, 24/PR/PR, 25, 26, 26/OP, 27, 27/VE, 28, 30, 30A, 32, 33, 33/PR, 34, 34/VE, 985/-

NEBUDE REALIZOVANÁ

z dôvodu prijatých mimoriadnych opatrení v snahe zabrániť šíreniu nákazy.

 

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!