Zrušenie plánovanej odstávky distribúcie elektriny dňa 24. 3. 2020 – Kubra

23. 3. 2020

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy Vám oznamujeme, že odstávka distribúcie elektriny, ktorá bola naplánovaná na deň 24. 3. 2020 v čase od 09.00 do 11.00 hod., na odberných miestach:

  • DERKU JÁNA č. 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 6/VE, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/BL, 27, 28, 28/A, 28/VZ, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37/PR, 37/VE, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 56/VE/VE, 57, 59, 61, 65, 67
  • FABU JÁNA č. 2 , 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 9
  • KUBRANSKÁ č. 121 , 127
  • NA KAMENI č. 1 , 1/PR, 1/VE, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8/PR, 9, 11, 13, 13/BL, 13/OP, 13/PR, 15, 17, 18, 19, 21, 21/BL, 21/OP, 25, 27, 29, 31, 33, 35
  • OPATOVSKÁ č. 96
  • POD HOROU č. 8 , 1475
  • ZA HUMNAMI č. 1 , 2, 2/ZA, 3, 4, 4/ZA, 5, 5/OP, 6, 7, 9, 11, 13

NEBUDE REALIZOVANÁ

z dôvodu prijatých mimoriadnych opatrení v snahe zabrániť šíreniu nákazy.

 

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!