Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 24.04.2019 ul. Kubranská a Kubrická

6. 4. 2019

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 24.04.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 09:00 hod. do 11:00 hod.:

  • KUBRANSKÁ č. 272, 274, 276, 284
  • KUBRICKÁ č. 100/A , 100/VE, 112, 114, 116, 118, 120, 120/ZA, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 148/ZA, 152

V čase od 12:00 hod. do 14:00 hod.:

  • KUBRICKÁ č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27/VE, 28, 30,32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 58/VE, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 68/A, 68/VE, 69, 70, 71, 71/VE, 73, 74, 75, 78, 80, 80/TS, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 93, 96, 98, 100, 102, 104/A, 104/B, 106, 108, 110

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!