Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 23. 10. 2019 ul. J.Braneckého, Horný Šianec a Nám. sv. Anny

9. 10. 2019

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 23. 10. 2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 7.30 hod. do 9.30 hod.:

  • BRANECKÉHO, J. č. 1/VE, 2/OP, 7, 8, 10
  • HORNÝ ŠIANEC č. 11 , 11/BL, 13, 15, 15/ZA, 17, 17/BL, 17/PR, 17/VE, 18, 19, 19/ZA, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31/PR, 35, 35/OP, 39, 39/VE, 41, 235/13, 3334
  • NAM SV.ANNY č. 5 , 7, 11, 13

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!