Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 23.04.2019 a 24.04.2019 lokalita Chaty opatovské

6. 4. 2019

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 23.04.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 13:30 hod. do 14:30 hod.:

  • LOKA CHATY OPATOVSKÉ č. 2/VE, 40, 530, 530/TS, 9046, 9047, 9047/BL, 9048, 9049, 9050, 9051, 9052,9053, 9054, 9054/VE, 9055, 9056, 9057, 9058, 9059, 9060, 9062, 9063, 9064, 9065, 9066, 9067, 9068, 9069, 9070, 9071, 9072, 9073, 9074, 9075, 9076, 9077, 9078, 9079, 9080, 9081, 9082

Dňa 24.04.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 07:30 hod. do 13:30 hod.:

  • LOKA CHATY OPATOVSKÉ č. 2/VE, 40, 9046, 9047, 9047/BL, 9048, 9049, 9050, 9051, 9052, 9053, 9054,9054/VE, 9055, 9056, 9057, 9058, 9059, 9060, 9062, 9063, 9064, 9065, 9066, 9067, 9068, 9069, 9070, 9071, 9072, 9073, 9074, 9075, 9076, 9077, 9078, 9079, 9080, 9081, 9082

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!