Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 2. 9. 2020 Zlatovce, Zámostie

14. 8. 2020

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 2. 9. 2020 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 9.00 hod. do 11.00 hod.:

  • HANZLIKOVSKÁ č. 2/OP, 14, 16, 18, 18/PR1, 18/PR2, 18/PR3, 18/PR4, 18/PR5, 22/PR, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49/VE, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55/OP, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68/PR, 69, 71
  • POĽOVNÍCKA č. 2
  • PSOTNÉHO JÁNA č. 2 , 2/VE, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/ZA, 2047/VE
  • SEVERNÁ č. 1 , 1A

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!