Zrušenie plánovanej odstávky elektriny dňa 2. 4. 2020 – ul. Kubranská, Pod horou, Záhrady

27. 3. 2020

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy Vám oznamujeme, že odstávka distribúcie elektriny, ktorá bola naplánovaná na deň 2. 4. 2020 v čase od 8.00 do 14.00 hod., na odberných miestach:

  • KUBRANSKÁ č. 148, 152, 154, 154/ZA, 170, 174, 178, 182, 184, 186, 188, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 201/BL, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 213, 214, 216, 218, 219/VE, 222, 223, 224, 226, 229, 231, 233, 235, 237, 239
  • POD HOROU č. 1 , 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
  • ZÁHRADY č. 10 , 12, 14

NEBUDE REALIZOVANÁ

z dôvodu prijatých mimoriadnych opatrení v snahe zabrániť šíreniu nákazy.

 

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!