Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 19.12.2018 ul. Legionárska

30. 11. 2018

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, dňa 19.12.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 10:00 hod. do 12:00 hod.:

  • LEGIONÁRSKA č. 99, 101, 105, 107, 107/BL, 107/OP, 107/PR, 107/VE, 107/VZ, 107/ZA,
    109, 109/BL, 109A, 111, 111/A, 111/BL, 113, 114/PR, 117, 117/PR, 117/VE, 117/ZA, 125A, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 144/OP, 144/PR, 146, 148, 150, 154, 156, 158, 160/OP, 2935, 2935/BL,

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

(PDF, 166 KB)

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!