Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 19.06.2019 časť Pod Sokolice a Kubra

31. 5. 2019

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 19.06.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 09:00 hod. do 11:00 hod.:

  • KUBRANSKÁ č. 12, 14, 16, 18, 25, 25/A, 25/VE, 26, 27, 28, 29, 29/VE, 30, 31, 31/A, 32, 32/BL, 32/PR, 32/VE,32/VZ, 32/ZA, 33, 33/ZA, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40A, 41, 43, 45, 48, 48/VE, 49, 50, 50/ZA, 51, 52, 52/ZA, 53, 54, 54/BL, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 84/A, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 91/ZA, 99, 101
  • POD LIPAMI č. 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11
  • PRED POĽOM č. 1 , 1A, 2, 3, 3/OP, 3/ZA, 4, 5, 6, 6/ZA, 7, 7/ZA, 7A, 8, 8/BL, 8/TS, 9, 9/PR, 10, 10/BL, 11, 11/BL, 11/PR, 11/ZA, 12, 13, 14, 15, 16, 16/VE, 17, 18, 19, 19/PR, 19/VE, 20, 21, 22, 23, 24
  • SÚVOZ č. 2 , 4, 4/A, 5, 5/BL, 5/VE, 6, 7, 8, 9, 10, 742
  • ŠTEFÁNIKA, GEN.M.R. č. 81/PR
  • ŽELEZNIČNÁ č. 144/BL

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!