Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 17. 8. 2020 – chaty Kubrica

30. 7. 2020

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 17. 8. 2020 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 8.00 hod. do 9.00 hod.:

  • KUBRICKÁ č. 2, 2/A, 2/BL, 2/OP, 4/BL, 4/PR, 4/VE
  • LOKA CHATY KUBRICA č. 1/OP , 1/PR, 1/VE, 1/VZ, 1/ZA, 3/VZ, 3/ZA, 20, 38/VE, 136, 146, 1011, 1011/VE, 1016, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9014/OP, 9014/VE, 9015, 9016, 9017, 9019, 9020, 9021, 9021/BL, 9022, 9024, 9025, 9026, 9028, 9028/VE, 9029, 9031, 9032, 9033, 9034, 9034/BL, 9034/OP, 9034/VE, 9034/VZ, 9034/ZA, 9035, 9038, 9043, 9045

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!