Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 16. 6. 2021 – Záblatie

1. 6. 2021

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 16. 6. 2021 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 7.00 hod. do 17.00 hod.:

  • KU KYSELKE č. 8/BL, 8/VE, 15, 15/ZA, 17, 20A/VE, 26, 27, 30, 37, 37/VE, 42/EF, 42/OP, 44, 46, 48/496, 50/ST, 60/IJ, 60/VE, 66, 70/VE, 72 B, 78, 78/VE, 98, 102, 295, 473, 473/ZA 2, 476/BL, 476/VE, 476/VL, 476/VO, 476/ZA, 498, 498/OP, 873/84, 873/257, 926
  • POĽNOHOSPODÁRSKA č. 858/3
  • PRI PARKU č. 19/OP , 40/VZ, 476, 476/GH, 476/JK, 476/KL, 476/OP, 476/PR, 476/RS, 476/VE, 476/VX, 476/ZA
  • ZÁBLATSKÁ č. 37/PR

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!