Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 15.05.2018 v čase 11:30-15:00 h ul. Biskupická.

2. 5. 2018

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 15.05.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 11:30 hod. do 15:00 hod.:

  • BISKUPICKÁ č. 56/TS, 56/VE, 56/ZA, 58/1801

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

(PDF, 164 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!