Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 14.03.2019 Orechové, Istebník

21. 2. 2019

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, dňa 14.03.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 09:30 hod. do 11:30 hod.:

 • CHOTÁRNA č. 1, 2, 2/TS, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 12/VE, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19/OP, 20, 22, 23, 23/VE, 25, 31,33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53/OP, 55, 57, 57/ZA, 59, 61, 63, 65, 67
 • HRABOVSKÁ č. 1 , 1A, 2, 4, 4/OP, 5, 5/OP, 7, 9, 9/OP, 9/PR, 9/VE, 350
 • HRÁDZOVÁ č. 9
 • ISTEBNÍCKA č. 11 , 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34/A, 35, 36, 37, 38, 38/ZA, 39, 40, 40/ZA, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46/VE, 47, 48, 51, 51/ZA, 52, 54, 56, 57, 57/VL, 58, 60, 61, 61/VE, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 77, 77/ZA, 78, 79, 80, 82, 83, 83/VE, 84, 85, 86, 87, 87/OP, 88, 89, 90, 90/OP, 91, 93, 93/ZA, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106/VE, 107, 107/OP
 • JAHODOVÁ č. 32B
 • KVETINOVÁ č. 1 , 2, 3, 3B/VE, 5, 6, 6/OP, 6/VP, 6/ZA, 6/ZA1, 6/ZA2, 7, 8, 9, 10, 10/BL
 • LESNÍCKA č. 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/VE, 9/ZA, 10, 12, 14
 • MAJERSKÁ č. 1 , 2A
 • MATICE SLOVENSKEJ č. 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/-, 34, 36, 36/A, 37, 39, 41, 42, 42/BL, 42/OP, 42/VE, 43, 44, 48, 49, 56, 58/OP, 58/VE, 60, 60/OP, 379, 398/2
 • NA ZÁHUMNÍ č. 2 , 3, 4/VE, 10, 12, 14, 14/OP
 • ORECHOVSKÁ č. 1 , 2, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42/BL, 42/VE, 43, 45, 47, 49
 • SÚHRADY č. 1 , 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10/VE, 11, 12

 • VLÁRSKA č. 6B , 32, 34, 36, 38, 44, 46, 69, 71, 73, 75, 75/VE, 77, 79

 • ŠIROKÁ č. 1 , 2, 2/VE, 3, 3/BL, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14/PR, 14A/OP, 16, 17, 18/VE

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

(PDF, 213 KB)

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

 • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
 • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!