Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 13. 6. 2018 – Nové Zlatovce

28. 5. 2018

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 13.06.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 12:00 hod. do 14:00 hod.:

  • BRATISLAVSKÁ č. 1895/OP, 1895/TS
  • BRNIANSKA č. 162/-, 164, 166, 2345, 2351, 2354
  • ZLATOVSKÁ č. 153, 154/22, 155/23, 157

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

(PDF, 166 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!