Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 12.12.2018 Kubra

21. 11. 2018

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, dňa 12.12.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 08:00 hod. do 10:00 hod.:

  • DUBOVÁ č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • KUBRANSKÁ č. 148 , 152, 154, 154/ZA, 170, 174, 176/VE, 178, 178/ZA, 182, 184, 186,
    188, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 201/BL, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 213, 214, 214/ZA, 216, 218, 219/VE, 222, 223, 224, 226, 228, 228A, 229, 230, 230/ZA, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 259/A, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 265/A, 266, 267, 268, 268/PR, 269, 269/VE, 270, 271, 273, 274/VZ, 275, 276/VE, 279, 281, 283, 290
  • POD HOROU č. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
  • POD HÁJIKOM č. 1 , 1/ZA, 2, 2/BL/BL, 3, 5, 5/BL, 7, 7/VE
  • VOLAVÉ č. 1 , 2, 3, 4, 6
  • ZÁHRADY č. 2, 2/A, 3, 4, 5, 6, 7, 7/TS, 8, 10 , 12, 14,

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

(PDF, 172 KB)

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!