Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 10. 3. 2020 – Opatová

12. 2. 2020

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 10. 3. 2020 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 12.00 hod. do 14.00 hod.:

  • MLYNSKÁ č. 12
  • OPATOVSKÁ č. 149 , 151, 153/ZA, 155, 157, 159, 161, 163, 167, 167/VE, 169, 171, 173, 182, 184, 186, 188, 190, 194, 196, 198, 200, 200/A, 202, 206, 208, 210, 212, 212/VE, 212/ZA, 214A
  • POD DRIENÍM č. 2 , 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
  • POTOČNÁ č. 1 , 1/VE, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31/VE, 33, 34, 35, 36/D1, 38, 39/D2, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63/D1, 63/D2, 64, 67, 68, 69, 70, 71A, 72, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 107, 109, 111, 115, 117, 117/BL, 117/ZA, 119, 119/A, 119/PR, 121, 1196/46

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!