Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 02.04.2019 ul. Hanzlíkovská

20. 3. 2019

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, dňa 02.04.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 09:00 hod. do 11:00 hod.:

  • HANZLIKOVSKÁ č. 2B, 3B, 6 A/325, 6C, 7 A, 7C, 14B, 14C, 142/A, 142/B, 146, 156, 269, 282, 286, 306/-, 307, 308, 311, 312, 313/-, 314, 315, 316, 318, 319, 322, 322/VE, 323, 324, 327, 328, 329/-, 330, 435, 442, 444, 447, 449, 450/VE, 451, 454, 455, 458, 463, 470, 470/OP, 473, 529, 752/35, 752/37, 752/44, 752/45, 752/58, 752/143, 752/146, 752/147, 752/148, 752/149, 752/160, 752/TS1, 752/TS2, 1063/288
    ZÁBLATSKÁ č. 309 , 310/-, 460

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

(PDF, 207 KB)

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!