Kultúrne strediská

Mesto Trenčín spravuje na svojom území 8 kultúrnych inštitúcií.

Kultúrne stredisko – OPATOVÁ

adresa: KS Opatová – Opatovská 96
kontaktná osoba: Ľubica Lišková
e–mail: ksopatova@gmail.com

Kultúrne stredisko – ZÁBLATIE

adresa: Záblatská 27/2, 911 05 Trenčín
kontaktná osoba: Stanislava Ježovicová 
tel.: 0902 717 275, 0902 080 274

Kultúrne stredisko – ZLATOVCE

adresa: Hlavná ulica 10, 911 05 Trenčín
kontaktná osoba: p. Habánková 
tel.: 0904 920 306

Kultúrne stredisko – HVIEZDA

adresa: Kniežaťa Pribinu 197/3, 91101 Trenčín
kontaktná osoba: Martin Potočný 
tel.: 0902 911 480

Kultúrne stredisko – KUBRA

adresa: KC Kubra, Kubranská 94, 911 01 Trenčín
kontaktná osoba: Ernestína Brezanová 
tel.: 032/743 24 71, 0915 224 534

Kultúrne stredisko – KUBRICA

adresa: KS Kubrica, Kubrická 60, 911 01 Trenčín

Kultúrne stredisko – JUH

adresa: Kyjevská 3183, 911 08 Trenčín
kontaktná osoba: Světluše Rajnincová 
tel.: 0915 784 886, 0910 942 549, 032/658 26 08

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!