Kultúrne strediská

Mesto Trenčín spravuje na svojom území 11 kultúrnych inštitúcií.

Kultúrne stredisko – OPATOVÁ

adresa: KS Opatová – Opatovská 96 kontakt: Ľubica Lišková, e-mail: ksopatova@gmail.com

Kultúrne stredisko – ZÁBLATIE

adresa: Záblatská 27/2, 911 05 Trenčín kontakt: Stanislava Ježovicová, tel.: 0902 717 275, 0902 080 274

Kultúrne stredisko – ZLATOVCE

adresa: Hlavná ulica 10, 911 05 Trenčín kontakt: p. Habánková, tel: 0904 920306

Kultúrne stredisko – HVIEZDA

adresa: Kniežaťa Pribinu 197/3, 91101 Trenčín kontakt: Martin Potočný, tel.: 0902 911 480

Kultúrne stredisko – DLHÉ HONY

adresa: KC Stred, Ul. 28. októbra 2/1168, Trenčín 911 01 kontakt: Ing. Katarína Krištofová, tel: 032/652 21 36, 0903 250 765

Kultúrne stredisko – KUBRA

adresa: KC Kubra, Kubranská 94, 911 01 Trenčín kontakt: Ernestína Brezanová tel: 032/743 24 71, 0915 224 534

Kultúrne stredisko – KUBRICA

adresa: KS Kubrica, Kubrická 60, 911 01 Trenčín kontakt: Jarmila Šedivá, tel: 0949 754 006 

Kultúrne stredisko – ISTEBNÍK

adresa: KS Istebník, Istebnícka ul., 911 05 Trenčín 

Kultúrne stredisko – JUH

adresa: Kyjevská 3183, 911 08 Trenčín kontakt: Světluše Rajnincová, tel: 0915 784 886, 0910 942 549, 032/658 26 08

Artkino Metro

adresa: Mierové námestie 4, 911 01 Trenčín kontakt: Mgr. Art. Branislav Hollý, tel: 0908 681 767

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!