Prejsť na hlavný obsah

Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta na úrade Mesta Trenčín, alebo jeho rozpočtových organizáciách, školách a škôlkach.

Pracovná ponuka na referenta pre stavebný poriadok

1. 7. 2019 | Mesto Trenčín

Mesto Trenčín v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom...

Pracovná ponuka na vedúceho Útvaru školstva MsÚ Trenčín

1. 7. 2019 | Mesto Trenčín

Mesto Trenčín podľa ustanovenia  § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie...

Pracovná ponuka na pozíciu referenta pre BOZP a PO

26. 6. 2019 | Mesto Trenčín

Mesto Trenčín v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov, informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom...

Pracovná ponuka na referenta pre kontrolnú činnosť

26. 6. 2019 | Mesto Trenčín

Mesto Trenčín v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov, informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom...

Výberové konanie na riaditeľa materskej školy

22. 5. 2019 | Mesto Trenčín

Mesto Trenčín podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

Výberové konania na riaditeľov materských škôl

18. 4. 2019 | Mesto Trenčín

Mesto Trenčín podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

Výberové konania na riaditeľov základných škôl

18. 4. 2019 | Mesto Trenčín

Mesto Trenčín podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa MŠ Na dolinách

16. 4. 2019 | Mesto Trenčín

Mesto Trenčín podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: