…s kľúčmi v ruke ku slobode…

14. 11. 2019

V roku 2019 si v spoločnosti pripomíname významné výročie späté s našou národnou históriou. Nežná revolúcia, ako ju dnes nazývame, sa našťastie zaobišla bez strát na ľudských životoch a zároveň znamenala veľký medzník v životoch Čechov a Slovákov. Revolúcia ukončila štyri desaťročia vlády jednej strany a odštartovala demokratický proces.

Nespokojnosť občanov s politikou jednej strany panovala v štáte už dlhšie, avšak príležitosť vyjadriť svoje požiadavky a názory verejne a zároveň masovejšie sa naskytla až v novembri 1989, kedy heslá na zmenu spoločenského zriadenia v ČSSR verejne predniesli študenti vysokých škôl. Bezprostrednou reakciou na udalosti bol vznik politických hnutí, v Čechách Občianskeho fóra (OF) a na Slovensku Verejnosti proti násiliu (VPN), ktoré už 20. novembra 1989 schválilo svoj program. Krátko na to začali vznikať regionálne pobočky VPN, v Trenčíne sa tak stalo už 25. novembra 1989 aj za výdatnej podpory Mestského výboru Strany slobody. Verejné dialógy a diskusie medzi členmi VPN, vedeniami podnikov, obcí, miest sa v tom čase považovali za najvhodnejší prostriedok transformácie spoločnosti a riešenia aktuálnych problémov. Zúčastňovali sa ich aj verejne známe osobnosti, napríklad v Považskej Bystrici rečnil M. Kňažko, A. M. Húska, na manifestácií 26. novembra 1989 v Trenčíne zasa M. Dočolomanský, E. Vítek a ďalší.

V samotnom Trenčíne bola spočiatku neochota organizovať verejné diskusie medzi koordinačným výborom VPN a volenými predstaviteľmi MNV a ONV, neskoršie sa situácia skonsolidovala a v závere decembra 1989 už spoločne za jedným stolom riešili doplnenie orgánov NV, volebné programy, prevzatie budov od KSS, financovanie VPN a pod. V závere roka 1989 začínajú vychádzať noviny s názvom Trenčianska verejnosť v zmysle tlačového orgánu miestnej VPN. Na prelome rokov 1989 a 1990 boli z verejných budov v Trenčíne odstránené socialistické heslá, premenované boli námestia a ulice podľa historickej tradície. Prvý verejný dialóg medzi predstaviteľmi VPN a zástupcami Mestského národného výboru v Trenčíne sa konal v Okruhovom dome armády (tzv. ODA) 16. januára 1990, úvodné slovo predniesol V. Mečiar.

Na prácu členov VPN mali dozerať okresné koordinačné výbory ako informačné a koordinačné centrá, napríklad v považsko-bystrickom okrese sa jeho prvé zasadnutie uskutočnilo 6. januára 1990 za účasti piatich členov.

Prvý okresný snem VPN sa v Trenčíne konal 22. februára 1990 v kine Hviezda za účasti 136 delegátov, prítomní boli aj zástupcovia Koordinačného výboru VPN z Bratislavy F. Gál a M. Bauman.

Masové demonštrácie a požiadavky spoločnosti voči jej demokratizácií mali za následok aj zmenu a prehodnotenie niektorých postojov bývalých straníckych organizácií. Dňa 7. decembra 1989 napríklad Okresný výbor Socialistickej akadémie ČSSR v Trenčíne plne deklaroval podporu reformnému hnutiu a demokratizácii spoločnosti a zďaleka neboli jediní, ktorí tak urobili.

Ponovembrové obdobie bolo zároveň vhodným časom na vybavovanie si rozličných osobných účtov, ktoré sa množili aj napriek výzvam VPN, aby sa tak nedialo. Krajské a okresné organizácie VPN dostávali od občanov mnoho podnetov o preverenie vedúcich na úradoch i v podnikoch a o infiltrácii bývalých členov KSS do zložiek VPN. Udavačstvo prekvitalo. Na druhej strane sa začali objavovať žiadosti o rehabilitáciu osôb prepustených v minulosti z práce z politických dôvodov, prípadne politických väzňov. Prelom 80.-tych a 90.-tych rokov bolo veľmi turbulentným obdobím. Spoločnosť smerovala k slobodným voľbám do Federálneho zhromaždenia aj Slovenskej národnej rady, ktoré sa konali 8. – 9. júna 1990. Vo voľbách do SNR vyhrala VPN so ziskom takmer 30 % hlasov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!