„Mesto módy“ na vzostupe – 80 rokov od vzniku Nehera, spol. s r. o., v Trenčíne

14. 5. 2019

 

Ján Nehera z Prostějova patril medzi najúspešnejších podnikateľov 1. Československej republiky (1918 – 1938). Pôvodne vyučený zámočník v roku 1923 založil malú firmu Nehera a spol., z ktorej sa časom stala svetoznáma značka a tiež symbol kvality. Mladému továrnikovi sa darilo aj vďaka inovatívnemu prístupu „od výrobcu priamo k spotrebiteľovi“ a v období veľkej hospodárskej krízy, kým iní krachovali, jeho odevné impérium rástlo. Už v roku 1931 mal iba na území Slovenska 23 predajní a v 30. rokoch sa oblečenie jeho značky predávalo na troch kontinentoch. Po vzore ďalšieho československého podnikateľa Tomáša Baťu aj Nehera školil svojich zamestnancov vo vlastných učilištiach.

V roku 1938 sa začína realizácia plánu vybudovať továreň v Trenčíne. Výber nášho mesta nebol náhodný, výhodná poloha na dopravnom uzle na Považí a dostatok pracovných síl v okolí vytvárali vhodné podmienky na realizáciu projektu. Trenčín mal navyše v odevnej výrobe tradíciu, sídlila tu už zabehnutá textilka Tiberghien (neskoršia Merina).

Vzhľadom na zložitú politickú situáciu sa založenie odevných závodov nezaobišlo bez komplikácií. Po vyhlásení Slovenského štátu v marci 1939 úradom prekážala nízka účasť spoločníkov slovenskej národnosti. K zmluve preto musel byť spísaný dodatok, ktorý uvádzal ako spoločníkov štyroch Slovákov a jedného Čecha. Ako dosvedčujú aj archívne dokumenty, firma začiatkom roku 1939 zvažovala výstavbu továrne namiesto Trenčína v Záblatí, nakoniec však s mestskou radou bola uzatvorená zmluva o prenájme budovy nemocenskej poisťovne na Palackého ulici č. 15 a taktiež zmluva o predaji pozemkov pre výstavbu továrenských objektov na pravej strane Váhu. Výroba bola zahájená vo februári 1940, továreň produkovala dámsku, pánsku aj detskú konfekciu. Začalo sa s výrobou nohavíc, zakrátko sa pridali tiež športové a pracovné odevy a saká. Výroba sa postupne presťahovala do novovybudovaného objektu Za mostami.

Jan Nehera bol sa počas vojny dostal do nemilosti nacistov. Zabrali mu továreň a bol dokonca uväznený. Za dočasného správcu trenčianskeho podniku bol v roku 1942 menovaný Ján Dafčík, ktorý bol oprávnený sám prijímať rozhodnutia, valné zhromaždenie viac nezasadalo. Po skončení vojny bolo nutné znovuvybudovať výrobné budovy zničené ustupujúcou nemeckou armádou. Na podnik bola uvalená nútená dočasná správa a v októbri 1945 bol odevný závod dekrétom prezidenta republiky znárodnený. V júni 1948 bola firma premenovaná na Odevné závody Trenčín (ODEVA), čím sa začala ďalšia kapitola jej existencie. Aj vďaka tradícii „Neherovky“ sa Trenčín nazýval mestom módy.

Ministerstvo hospodárstva Krajiny Slovenskej v Bratislave oznamuje Okresnému úradu v Trenčíne, že nemá námietky proti výstavbe továrne v obci Záblatie, avšak namiesto majetkov poslanca Polyáka má byť použitý majetok občana Schlesingera.

Okresný úrad v Trenčíne povoľuje firme Nehera spol. s.r.o. nasťahovať sa do novej továrenskej budovy.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!