ZŠ na Potočnej ul. naďalej pod správou mesta!

13. 4. 2005

          Základná škola na Potočnej ul. v mestskej časti Opatová ostane naďalej pod správou mesta! Taký je výsledok včerajšieho rokovania primátora Trenčína Branislava CELLERA  s vedením školy a miestnymi občanmi.


          ZŠ na Potočnej ul. je jediná neplnoorganizovaná škola, ktorej zriaďovateľom je Mesto Trenčín. Pre nízky počet žiakov v 1.-4. ročníku sa dostala do ekonomických problémov,  predpokladaná strata na prevádzku školy v tomto roku predstavuje 250 tisíc korún. Už v marci sa problém snažili riešiť na verejnom zhromaždení s občanmi Opatovej pracovníci Útvaru školstva a sociálnych vecí MsÚ. Rodičom odporučili vytvoriť neziskovú organizáciu, na ktorú by prešli úlohy a povinnosti zriaďovateľa. O školu prejavila záujem aj cirkev.


        Na včerajšom stretnutí na pôde mestského úradu riaditeľka ZŠ Alena Schifferová dokladovala, že škola našla partnerov z radov miestnych podnikateľov, ktorí prisľúbili pomoc pri dofinancovaní prevádzky školy v roku 2006 a prejavili záujem podieľať sa na vytvorení neziskovej organizácie v ďalšom období.


          B. Celler privítal túto iniciatívu, ale zároveň zdôraznil, že úlohou sponzorov nemôže byť financovanie investičných projektov v areáli školy: „To je úloha mesta, veď budova školy je jej majetkom a má na to vyčlenené finančné prostriedky. Sponzori alebo nezisková organizácia financujú bežný chod školy, jej prevádzku, mzdové náklady a podobne,“ uviedol B. Celler. Zároveň ubezpečil obyvateľov Opatovej, že ZŠ na Potočnej ul. ostane v sieti mestských škôl a štatutár mesta vyvinie osobnú iniciatívu, aby poslanci MsZ schválili, že rozpočet školy bude dofinancovaný do konca tohto roku z mestského rozpočtu. „V žiadnom prípade však nesiahneme na peniaze iných škôl na území mesta, situáciu budeme riešiť zmenou v rozpočte,“ dodal B. Celler.


         Druhú alternatívu, prechod školy pod cirkevnú správu, nie je podľa platnej legislatívy možné uskutočniť, nakoľko budova školy prešla do majetku mesta delimitáciou v rámci prechodu kompetencií zo štátnej správy na samosprávu.


 + Tak, ako každoročne, prvý polrok na ZŠ na Potočnej ul. v mestskej časti Opatová sa neskončil len rozdávaním vysvedčení, ale obohatil ho aj tradičný karneval. Škola sa premenila na zázračnú krajinu rozprávkových postavičiek, ktoré sa nechali unášať rytmickými skladbami.


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!