Zo zápisníka mestskej polície

17. 6. 2019

Prinášame výber udalostí, ktoré riešili mestskí policajti v Trenčíne od 6. do 13. júna 2019.

  • Na telefónne číslo stálej služby MsP nahlásila obyvateľka mesta, že bola svedkom, ako na mestský cintorín pod Juhom vošlo veľké dodávkové vozidlo, ktorého posádka vložila urnu do hrobu a pri odchode poškodili cudzie hroby. Popritom dostali na dvoch kolesách defekt. Na miesto bola vyslaná hliadka MsP a na miesto bola privolaná hliadka PZ SR. Hliadka MsP vozidlo našla na príjazdovej ceste v parku pod Juhom. Vodič spôsobil škodu minimálne na dvoch hroboch. Vzhľadom na predpokladanú výšku spôsobenej škody vec na mieste prevzala hliadka PZ SR.
  • Na bezplatnú linku 159 nahlásila pani, že po Vajanského ulici sa pohybuje divá kačka s deviatimi mláďatkami. Vyjadrila obavu, aby počas rannej frekventovanej dopravy nedošlo k ich ohrozeniu. Hliadka MsP sa postarala o bezpečný a plynulý prechod kačacej rodiny cez frekventované ulice. Vďaka pomoci mestských policajtov sa napokon celá kačacia rodinka dostala do svojho prirodzeného prostredia.
  • Do budovy Mestskej polície prišla neznáma osoba s tým, že pred parkoviskom MsP na Palackého ulici leží chrbtom na zemi neznámy muž. Hliadka MsP sa dostavila na miesto a privolala Rýchlu zdravotnú pomoc (RZP). Muž však po chvíli začal reagovať a fyzicky zaútočil na príslušníka MsP. Mestskí policajti tak boli nútení použiť donucovacie prostriedky – hmaty a chvaty. Výjazd RZP bol odvolaný, nakoľko dotyčný muž nebol zranený a nepotreboval lekársku pomoc. Bol však pod značným vplyvom alkoholu. Po tom, ako preukázal svoju totožnosť, mohol odísť. Dopustil sa priestupku proti verejnému poriadku a bude za to v najkratšom čase riešený.
  • V uplynulom týždni začalo Mesto Trenčín v rámci rozširovania zóny s regulovaným parkovaním s čistením a značením parkovacích miest na Sihoti a na sídlisku Juh. Hliadky Mestskej polície zabezpečovali „vypratávanie“ vozidiel, ktorých vodiči nerešpektovali prenosné dopravné značky a sťažovali, resp. znemožňovali tak realizáciu prác. Aj týmto chceme vyzvať vodičov, aby rešpektovali prenosné dopravné značenie a v stanovených časoch neparkovali na vymedzených úsekoch.
  • V uplynulom týždni riešili hliadky MsP 125 dopravných priestupkov, v prevažnej miere šlo o nezaplatené parkovné a nerešpektovanie VZN 10/2016 o dočasnom parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií.

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!